สำเร็จความใคร่ - ผ่อนคลายและมีความสุข!

การสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเองคือการกระตุ้นตัวเองและกระตุ้นอวัยวะเพศของผู้ชายหรือผู้หญิงด้วยตนเอง เป็นนิสัยที่นำมาซึ่งความสุขและการเลียนแบบการแสดงทางเพศซึ่งให้ความรู้สึกเป็นอยู่ที่ดีความอิ่มเอมใจและหลายคนต้องการทำซ้ำไปเรื่อย ๆ การสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเองสามารถเปลี่ยนเป็นกลไกของการผ่อนคลายการขจัดความเครียดและการควบคุมการปลดปล่อยพลังงานทางเพศเมื่อเวลาผ่านไป ผู้ชายมีเทคนิคการพึงพอใจในตนเองที่หลากหลายมากกว่าผู้หญิง สามารถฝึกได้โดยไม่คำนึงถึงอายุ